Mae Ysgol Gynradd Gymunedol y Parc (ger y Bala) sydd wedi darparu addysg ragorol i blant yr ardal ers sawl cenedlaeth, heddiw o dan fygythiad ei chau oherwydd toriadau. Ond dyw'r gymuned leol ddim am eistedd yn ol a derbyn hynny - mae'r frwydr yn parhau.

Mae gwefan wedi ei chreu i gefnogi'r ymgyrch. Y cyfeiriad yw http://www.achubysgolparc.co.uk/

Gallwch anfon sylwadau a'ch cefnogaeth drwy ebostio achubysgolparc@gmail.com

ANFONWN NEGES GLIR - PEIDIWCH CAU YSGOL PARC

Sunday, June 5, 2011

Deiseb i'w arwyddo

A fyddai pawb cystal ag arwyddo'r ddeiseb isod ar ran ysgolion bach Gwynedd os gwelwch yn dda.

http://www.assemblywales.org/gethome/e-petitions/ epetition-list-of-signatories.htm?pet_id=574

Friday, May 20, 2011

Y TRI GWRON

Dymunwn ddiolch i`r tri gwron sy`n ein cynrychioli ar
Gyngor Gwynedd,ac wedi gweithio mor galed drosom.Mae`r
Cynghorwyr Elwyn Edwards, Dylan Edwards, ac Alun Jones Evans
i`w canmol am sefyll yn gadarn dros gadw ein hysgol ar agor,
ac amddiffyn ein cymuned.
Mae`n atgoffa rhywun am y tri llanc yn y ffwrn dan !
Ac fe fyddant yn dal i frwydro gyda ni yn y cyfnod nesaf.

RY`M NI YMA O HYD

Er gwaethaf penderfyniad Cyngor Gwynedd i gau
Ysgol Gymunedol y Parc,rydym am ddatgan yn glir
NID YW`R FRWYDR AR BEN.
Awn ymlaen i ymladd ein hachos o flaen y Cynulliad
Dyna fydd y cam nesaf,OS caiff Cyngor Gwynedd yr arian
mae nhw`n gobeithio ei gael.
Diolch i Fred Francis am ei safiad dewr.Gallwch ddarllen
amdano, a gweld lluniau o blant y Parc ar Youtube.
Ewch ar www.youtube.com
Yna rhoi Ympryd dwr Fred i mewn.
Ymlaen a`r frwydr !

Thursday, March 17, 2011

FFAITH BWYSIG

Yn wahanol i beth mae`r Cyngor a`r cyfryngau yn ei ddweud, NID
YW`N WIR bod Ysgol y Parc yn cau yn 2012.
Rhaid i`r mater fynd o flaen y Cyngor llawn eto ym mis Mai.
OS bydd y cyngor yn pleidleisio o blaid cau bydd y penderfyniad wedyn yn mynd o flaen y Cynulliad.
Mae cyfle i ni wrthdystio wedyn i`r Cynulliad.
Mae`r broses ymhell o fod wedi dod i ben.
Mae dweud fel arall yn HOLLOL ANHEG ac yn GAMARWEINIOL.

Pwyllgor brys

Bydd pwyllgor brys yn cwrdd yn Rhosfedw nos Iau
am 8 o`r gloch. Gwelaf chwi yno.Mae`r frwydr yn parhau.

Friday, March 11, 2011

Y PWYLLGOR AMDDIFFYN

Yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor Craffu, bydd ein Pwyllgor
Amddiffyn yn cyfarfod yn y neuadd gymunedol
am 7.30 o`r gloch.Mawrth 15.

CYARFOD BWRDD Y CYNGOR

Dydd Mawrth, 15 o Fawrth.
Bydd nifer o rieni ac ardalwyr yn mynd draw i Gaernarfon
i ddangos ein cefnogaeth i`r ysgol ac i`n cynghorwyr lleol.
Os am ymuno, cysylltwch gydag un o aelodau`r pwyllgor.